המועצה המדעית

איך פותחים פנקס התמחות?

להליך פתיחת פנקס התמחות להמשך

איך מערערים על בחינת שלב א?

  החל מן המועד האחרון של בחינות שלב א' 2016 הוקמו למען הנבחנים ועדות ערעור ייעודיות חדשות בכל מקצוע, אשר תהינה אחראיות לבדיקת הערעורים. חברי להמשך

מהו מועד בחינת שלב ב?

בחינת שלב ב' במקצועות הבסיס מתקיימת בשני מועדים: מועד סתיו: בדרך כלל בין התאריכים 15.10 לשבוע הראשון של דצמבר. מועד אביב: בדרך כלל בין להמשך

היכן ניתן למצוא את טופס הרשמה לבחינות ההתמחות?

לטופסי הרשמה לבחינות להמשך

מי זכאי לגשת לבחינת שלב ב?

במועד סתיו של בחינות שלב ב' רשאים להיבחן מתמחים אשר בתאריך 30.10 תיוותר להם שנה אחת בלבד לסיום ההתמחות. במועד אביב של בחינות שלב ב' להמשך

כמה עולה בחינת שלב א?

תשלום עבור הבחינה הינו 1,050 ₪. תעריף חלק אחד של הבחינה 525 ₪. תעריף הבחינה החל מהבחינה השנייה ואילך 750 ₪. תעריף חלק אחד של הבחינה השנייה ואילך 325 להמשך

מהי מתכונת בחינת שלב ב?

למידע על מתכונת בחינת שלב ב' להמשך

איך מקבלים את תוצאות או ציוני בחינת שלב א?

תוצאות הבחינה תנותחנה על-ידי ועדת הבחינה ואנשי חינוך רפואי. התוצאות יפורסמו לאחר קבלת התוצאות הסופיות ואישור המועצה המדעית. איפה צופים בציונים?   להמשך

השתלמויות בחו"ל (פלושיפ) במהלך ההתמחות

למידע על השתלמויות בחו"ל (פלושיפ) במהלך ההתמחות להמשך

היכן ניתן למצוא הודעות/ הנחיות / סילבוסים לבחינות שלב ב?

למידע על הודעות/ הנחיות / סילבוסים לבחינות שלב ב להנחיות נוספות לנבחנים ברפואת המשפחה להמשך

איפה ניתן לבדוק מקומות פנויים להתמחות?

ניתן להיכנס למתחם איתור מחלקות ולחפש שם מודעות דרושים עדכניות. להמשך

האם מתמחה שנכשל בבחינת שלב א' זכאי לחופשה לפני הבחינה החוזרת בשנה הבאה?

הזכאות לחופשת בחינות במהלך ההתמחות הינה לפני כל בחינה, ללא קשר למספר הפעמים בהן ניגש מתמחה לבחינה. להמשך

מי זכאי לערער על בחינת שלב א?

רשאים להיבחן בבחינות שלב א': מתמחים המסיימים מחצית תקופת התמחותם עד ל-30 ביוני באותה שנה. למידע נוסף להמשך

איך מקבלים מספר נבחן

בחינות ההתמחות נעשות בצורה אנונימית. כחודש לפני מועד הבחינה, יקבל הנבחן מספר נבחן ממחלקת הבחינות. בעזרת מספר הנבחן ניתן: לזהות את הנבחן בבחינה;לקבל את להמשך

עד מתי צריך להגיש את דו"ח מדעי היסוד?

  בסיום עבודת המחקר, על המתמחה להגיש דו"ח מפורט המסכם את המחקר שביצע במסגרת מדעי היסוד. על המתמחה להגיש את הדו"ח תוך שנתיים מסיום תקופת להמשך

היכן ניתן למצוא את טופס ההרשמה לבחינה?

טופסי הרשמה לבחינה והוראות לשליחה להמשך

האם ישנה אפשרות להירשם לבחינות ההתמחות, ללא החתימות של מנהל המחלקה/ המוסד על טופס ההרשמה?

על המתמחה לשלוח להירשם לבחינה במועד, כלומר לשלוח את טופס ההרשמה ולשלם כשמפורט באתר המתמחים. לטפסים יש לצרף מכתב המסביר מדוע טופס ההרשמה אינו להמשך

איפה רוכשים ספרים להתמחות?

חברי הר"י יכולים להינות מהנחות ברכישת ספרים להתמחות, לחצו להמשך

איך נרשמים לבחינת שלב ב?

ההרשמה לבחינת שלב ב' נערכת בשני מועדים:   1. מועד סתיו - ההרשמה במהלך חודש יולי. רשאים לגשת למבחן מתמחים אשר בתאריך 30 באוקטובר תיוותר להם שנה להמשך

איפה קונים ספרים להתמחות?

לקניית ספרי לימוד במחירים מוזלים להמשך

האם רופא זר, שאינו תושב ישראל, יכול לקבל רישיון עבודה בישראל כרופא?

רשיון קבוע או זמני לעסוק ברפואה בישראל, יכול לקבל רק אזרח ישראלי. רופא זר, אשר אינו אזרח ישראל,  יכול לעבוד בישראל, עם "היתר מוגבל" המונפק להמשך

היכן ניתן למצוא הודעות/ הנחיות / סילבוסים לבחינות סיום במקצוע על?

למידע על הודעות/ הנחיות / סילבוסים לבחינות סיום במקצוע על להמשך

מהו משך בחינת שלב א?

למידע על משך בחינת שלב א וזכאות לתוספת זמן להמשך

מי זכאי לגשת לבחינת שלב א?

למידע על זכאות לבחינות שלב א להמשך

מהו התהליך קבלת פטור מביצוע תקופת /עבודת מדעי יסוד?

למידע על פטור ממדעי יסוד להמשך

איך מגישים דו"ח סיכום למחקר מדעי יסוד?

למידע על הגשת דו"ח מדעי יסוד להמשך

מהי תקופת מדעי יסוד?

  עבודת מדעי יסוד היא עבודת מחקר בנושא רפואי, המתבצעת במשך שישה חודשים רצופים ובמשרה מלאה. ניתן לעשותה במעבדות רפואיות, במעבדות מחקר, במכונים רפואיים להמשך

קבלה על תשלום לבחינות

הקבלה תישלח במייל כיומיים לאחר ביצוע התשלום, ולאחר אישור חברת הסליקה. להמשך

היכן ניתן למצוא מידע על כרטיס הסטודנט / סטאז'ר של הר"י

למידע על כרטיס הסטודנט / סטאז'ר של הר"י לחץ כאן להמשך

איך מערערים על בחינת שלב ב?

למידע על ערעור בחינות שלב ב' להמשך

איך מקבלים את תוצאות או ציוני בחינת שלב ב?

למידע על פרסום תוצאות בחינות שלב ב להמשך

איך נרשמים לערעור על בחינת שלב א?

החל מן המועד האחרון של בחינות שלב א' 2016 הוקמו למען הנבחנים ועדות ערעור ייעודיות חדשות בכל מקצוע, אשר תהינה אחראיות לבדיקת הערעורים. חברי הועדות הינם להמשך

מהו נוהל הגשת הבקשה לקבלת תואר מומחה?

למידע על הגשת הבקשה לקבלת תואר מומחה למידע מתי ניתן להגיש את הבקשה לקבלת תואר מומחה להנחיות נוספות להגשת הבקשה לקבלת תואר מומחה (פירוט לפי מקצועות) להמשך

הפסקות/חופשות במהלך ההתמחות

מידע על הפסקות/חופשות במהלך ההתמחות להמשך

מהן הזכויות והחובות של מתמחה במהלך רוטציה

  על פי החלטת נשיאות המועצה המדעית מיום 8.1.01 זכותו המלאה של המתמחה לבחור, בהתאם לסילבוס התמחותו, את הרוטציות שהוא מעוניין לבצע במשך התמחותו. בית להמשך

איפה אני יכול לראות את ההנחיות להגשת הצעת מחקר במסגרת מדעי יסוד?

להנחיות להגשת הצעת המחקר במסגרת מדעי היסוד להמשך

אי השתתפות בבחינה

על פי תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג 1973, מתמחה רשאי לחזור בו מהשתתפותו בבחינה על-ידי הודעה בכתב שתגיע לידיה של ועדת להמשך

אני זקוק/ה לרישיון הרפואה שלי ולתעודת מומחה באנגלית

הנפקת הרישיון לעסוק ברפואה בישראל והנפקת תעודות תואר מומחה מתבצע ע"י משרד הבריאות. על מנת לקבל העתק באנגלית של תעודות אלו יש לפנות למשרד הבריאות. להמשך

מה הכתובת של המועצה המדעית?

לחצו כאן לכתובת המועצה המדעית  להמשך

היכן ניתן למצוא מידע על מלגות לרופאים (מומחים) היוצאים להשתלמות בחו"ל?

למידע על מלגות לרופאים (מומחים) היוצאים להשתלמות בחו"ל להמשך

היכן ניתן למצוא מידע על פיטורים במהלך ההתמחות

למידע על פיטורים במהלך ההתמחות להמשך

מהו משך בחינת סיום במקצוע על?

למידע על משך בחינות הסיום במקצועות העל וזכאות להארכת זמן להמשך

מתי ואיך נרשמים לבחינת סיום במקצוע על?

למידע על הרשמה ו/או ביטול הרשמה לבחינות הסיום במקצועות העל להמשך

מי זכאי לגשת לבחינת סיום במקצוע על?

למידע על זכאות לגשת לבחינות סיום במקצועות העל להמשך

היכן ניתן למצוא הודעות/ הנחיות / סילבוסים לבחינות שלב א?

למידע על הודעות/ הנחיות / סילבוסים לבחינות שלב א להמשך

מהו תהליך קבלת תואר מומחה לרופאים ישראלים שבצעו התמחות-על בחו"ל?

למידע על קבלת תואר מומחה לבוגרי התמחות-על בחו"ל להמשך

מהם הקריטריונים לאישור מדריך מדעי יסוד?

למידע על הקריטריונים לאישור מדריך מדעי יסוד להמשך

איפה ניתן למצוא את רשימת תת הוועדות לבדיקת עבודות מדעי יסוד?

למידע על תת הוועדות לבדיקת עבודות מדעי יסוד להמשך

האם ישנה חלופה לתקופת מדעי היסוד?

למידע על חלופות לתקופת מדעי יסוד להמשך

איך אפשר לשחזר פנקס התמחות שאבד?

מידע על שחזור פנקס התמחות להמשך

מהן תקנות ההתמחות?

לתקנות ההתמחות להמשך

לימודי התעדכנות לרופאים (CME)

למידע על לימודי התעדכנות CME להמשך

מהי המתכונת החדשה בבחינות סיום במקצוע-על משנת 2014?

למידע על המתכונת החדשה בבחינות סיום במקצוע-על משנת 2014 להמשך

מהו תהליך הערעור על בחינת סיום במקצוע על?

למידע על הליך הערעור על בחינות הסיום במקצועות העל להמשך

מהי מתכונת בחינת סיום במקצוע על?

למידע על מתכונת בחינת סיום במקצוע על להמשך

איך מבצעים ביטול הרשמה לבחינת שלב א?

למידע על ביטול הרשמה לבחינת שלב א להמשך

יצירת קשר עם צוות בחינות ההתמחות

לפרטי הקשר של צוות בחינות להמשך

מהי התמחות כפולה / התמחות ישירה / התמחות במסלול ישיר?

  ביצוע התמחות במקצוע בסיס ובמקצוע על במקביל, וקבלת תואר מומחה בכל אחד מהם. התמחות מסוג זה מתאפשרת אך ורק במקצועות שנקבעו לכך בחקיקה.   מתמחה להמשך

עד מתי צריך להעסיק רופא מתמחה לאחר סיום פז"ם ההתמחות?

למידע על חובת העסקת מתמחה לאחר סיום פז"ם ההתמחות להמשך

מהן הזכויות שלי בנודע להשתלמות וכנסים למתמחים במהלך ההתמחות?

מידע על השתלמות וכנסים למתמחים במהלך ההתמחות להמשך

איפה ניתן למצוא רשימת מוסדות/מחלקות מוכרות להתמחות?

לרשימת המוסדות המוכרים להתמחות להמשך

מי נציגת השירות האישית שלי?

לרשימת נציגות השירות להמשך

היכן ניתן למצוא מידע על השתלמות עמיתים?

למידע על השתלמות עמיתים להמשך

מהו מועד בחינת סיום במקצוע על?

למידע על מועד בחינות סיום במקצועות העל להמשך

מהי מתכונת בחינת שלב א?

למידע על מתכונת בחינת שלב א להמשך

מתי מתקיימות בחינות שלב א?

הבחינה מתקיימת אחת לשנה במהלך חודש יוני. מועדים מדויקים מפורסמים בלוח האירועים באתר המתמחים. להמשך

האם ניתן לצאת להפסקה בהתמחות במהלך התמחות-על?

למידע על הפסקות בהתמחות במהלך התמחות-על להמשך

האם יש פורום למתמחים?

לפורום המתמחים להמשך

מתי אפשר להגיש בקשה לקבלת תואר מומחה?

לפרטים על קבלת תואר מומחה להמשך

האם אפשר לשנות את מקצוע ההתמחות?

  מתמחה שמעוניין לשנות את יעד ההתמחות (מקצוע ההתמחות), מתבקש לשלוח את המסמכים המפורטים מטה, בתוך 60 יום, בדואר רשום למשרדי המועצה המדעית. מכתב בקשה להמשך

איך ממלאים את פנקס ההתמחות?

להוראות למילוי פנקס התמחות להמשך

היכן ניתן למצוא מידע על הכשרה ברפואת צלילה?

המועצה המדעית משמשת כגוף המפקח ומאשר הסמכתם של רופאי צלילה, תחום שלא זכה עד היום להסמכה רשמית וכעת הוכרה החשיבות במיסודו. הכשרה זו היא תוצאה של שיתוף להמשך

היכן ניתן למצוא סילבוסים להתמחויות?

למידע על סילבוס התמחות לחץ כאן. לאחר מכן יש לבחור את מקצוע ההתמחות הרלוונטי. להמשך

אישור פעילות CME

למידע על אישור על פעילות CME להמשך

כיצד ניתן להוציא או לקבל עותק של תעודת מומחה במקום כזו שאבדה?

משרד הבריאות מנפיק את תעודות תואר מומחה על פי ההמלצה של המועצה המדעית. על כן, על מנת לקבל העתק של התעודה, יש לפנות לאגף לרישוי מקצועות הרפואה ובריאות להמשך

באיזה חודשים אפשר להתחיל סטאז'? איך לבחור בית חולים לסטאז'?

תקופת הסטז' הינה באחריות משרד הבריאות, על כן יש להפנות שאלה לו למשרד הבריאות בטלפון 5400* / 08-6241010 או בדוא"ל: Call.Habriut@MOH.HEALTH. להמשך

איך משלמים לרישיון קבוע?

האגף לרישוי מקצועות הרפואה והבריאות במשרד הבריאות מטפל בנושא הרישיון לעסוק ברפואה בישראל, על כן יש להפנות בקשה לעזרה לאגף זה. להמשך

היכן מעוגנות סמכויותיה של ועדת הערר?

סמכויותיה ונהלי עבודתה של ועדת הערר מעוגנים בתקנון הר"י, סעיפים 171-179, ובתוספת ב'. להמשך

מתי תינתן התייחסות לפניה לוועדת הערר?

החלטת ועדת הערר תועבר למערער תוך 60 ימים מיום קבלת הערר במשרדי הר"י. אם מתן התשובה מתעכב מעבר ל-60 הימים, תשלח תשובה לגבי העיכוב ובכל מקרה תשובה להמשך

האם ניתן לפנות למועצה המדעית באמצעות עו"ד?

בהחלט ניתן לפנות בכתב למועצה המדעית באמצעות עו"ד. להמשך

האם כל בקשה לכינוס ועדת הערר תתקבל?

בסמכותו של יו"ר הוועדה ו/או היועמ"ש של הר"י לדחות את הערר מבלי להביאו לדיון וזאת ככל שהעילה לערר אינה בסמכות הוועדה, או שמגיש הערר לא מיצה להמשך

תוך כמה זמן עליי להגיש את הבקשה לוועדת הערר?

יש להגיש את הערר תוך 45 ימים מיום היווצרות העילה להגשת הערר. להמשך

לגבי אילו נושאים ניתן להגיש בקשה לוועדת הערר?

הוועדה אינה דנה בבקשות הנוגעות לתוכן הבחינות, דהיינו, תוכן השאלות והתשובות. הוועדה תדון אך ורק בבבקשות הנוגעות לפרוצדורה, כולל טענות לפגם בנהלי הבחינה, להמשך

כיצד ניתן לפנות בבקשה לכינוסה של ועדת הערר העליונה?

באם יש לך השגות או הינך רואה עצמך נפגע מהחלטת כל פורום או ועדה של המועצה המדעית בתחומים שבטיפולה של ועדת הערר (לרבות התמחות, הכרה לצורך התמחות, בחינות להמשך

איך מקבלים את תוצאות או ציוני בחינת סיום במקצוע על?

למידע על תוצאות בחינות סיום במקצועות העל להמשך

איזה מסמכים יש לצרף לטופס ההרשמה לבחינת שלב א?

למידע על מסמכים נלווים לטופס ההרשמה לבחינת שלב א' להמשך

איך נרשמים לבחינת שלב א?

  ההרשמה לבחינת שלב א' נערכת מדי שנה במהלך חודש פברואר. רשאים להיבחן מתמחים המסיימים מחצית תקופת התמחותם עד ל-30 ביוני באותה שנה. מועד ההרשמה להמשך

היכן ניתן למצוא מידע על יריד הכנה להתמחות?

למידע על יריד הכנה להתמחות להמשך

מהו תהליך ההכרה בפלושיפ fellowship שנעשה בחו"ל?

למד על הכרה בפלושיפ שנעשה בחו"ל להמשך

מהו נוהל התמחות במשרה חלקית?

לנוהל התמחות במשרה חלקית להמשך

מהי חובת תורנויות בהתמחות-על?

למידע בנושא תורנויות בהתמחות- על להמשך

מהו תהליך הבקשה להתמחות נוספת?

למידע על התמחות נוספת להמשך

מהו נוהל אישור בקשות לקבלת תואר מומחה?

למידע על נוהל אישור בקשות לקבלת תואר מומחה להמשך

מהו פרס הצטיינות לעבודות מחקר במדעי יסוד?

למידע על פרס הצטיינות לעבודות מחקר במדעי יסוד טקס הענקת פרסי הצטיינות לעבודות מדעי יסוד להמשך

מהו נוהל סטז' ישיר?

למידע על סטאז' ישיר להמשך

היכן ניתן למצוא מידע לרופאים שהתמחו בחו"ל

למידע בעברית, למידע באנגלית להמשך

אילו תורנויות עלי לבצע בהתמחות על?

למידע על תורנויות בהתמחות על להמשך

היכן ניתן להתעדכן במועדי כינוסן של הוועדות המקצועיות לקבלת תואר מומחה?

לתאריכי כינוס הוועדות ללוח האירועים באתר המתמחים להמשך

מהו הקישור למערכת מדעי יסוד בכדי להגיש הצעת / דו"ח מחקר?

כניסה למערכת מדעי יסוד להמשך

מהי חובת ביצוע תורנויות במהלך ההתמחות?

למידע על תורנויות בהתמחות להמשך
 
הבהרה משפטית: כל נושא המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
Developed by Slavin - Internet Technologies
ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303